Comfort Shen 2 Oz  By Kan Herbs

Comfort Shen 2 Oz By Kan Herbs

$48.90
$46.66
+
Total Price:
Free Shipping on our Vitamin Supplements!
Comfort Shen 2 oz

Herbal Supplement

INGREDIENTS Mother-of-pearl shell, Dragon bone, Magnetite, Poria with wood root, Polygala root, Reishi fruiting body, Polygonum multiflorum stem, Sour jujube seed (dry fried), Ophiopogon tuber, Amber resin, Sichuan lovage rhizome, Schisandra fruit.

Zhen zhu mu, Long gu (sheng), Duan ci shi, Bao mu fu shen, Yuan zhi (da), Ling zhi, Ye jiao teng, Suan zao ren (chao), Kai men dong, Hu po, Chuan xiong, Wu wei zi.
Scroll to top