Bupleurum Entangled Qi 90 Capsules By Health Concerns

Bupleurum Entangled Qi 90 Capsules By Health Concerns

Model:BUPL6
$27.90
+
Total Price:
Free Shipping on our Vitamin Supplements!
Bupleurum Entangled Qi 90 Capsules by Health Concerns

Product Info - Serving Size:- 3 Capsules - Servings Per Container: 30

Ingredients

Bupleurum root* (chai hu), Dong Quai root* (dang gui), Chinese Peony root* (chi shao), Tangerine peel* (qing pi), Heal All herb* (xia ku cao), Chinese Salvia root (dan shen), Trichosanthes root* (tian hua fen), Cow Cockle seed* (wang bu liu xing), Cyperus rhizome* (xiang fu), Sichuan Lovage root* (chuan xiong), Forsythia fruit* (lian qiao), Dandelion root* (pu gong ying), Orange peel (chih-shih), *extract

Pinyin Reference: Modified Chai Hu Xiang Fu Tang White Peony (Bai Shao)
Scroll to top