Maternal Herbal 90 capsules by Health Concerns

Maternal Herbal 90 capsules by Health Concerns

$33.90
+
Total Price:
Free Shipping on our Vitamin Supplements!
Maternal Herbal 90 capsules by Health Concerns

Chinese Therapeutic Actions: Tonifies Liver/Kidney Yin, Relaxes Shen, Invigorates BloodQi

Product Info - Serving Size: 2 capsules - Servings Per Container: 45

Amount Per Serving
 • Kirin Ginseng (Jilin Shen)
 • Cistanche (Rou Cong Rong)
 • Rehmannia (Shu Di Huang)
 • Tang-kuei (Dang Gui)
 • Ligustrum (N� Zhen Zi)
 • Rubus (Fu Pen Zi)
 • Lu Jiao Jiao
 • Morinda (Ba Ji Tian)
 • Cynamorium (Suo Yang)
 • Fu Shen
 • Ligusticum (Chuan Xiong)
 • Eucommia (Du Zhong)
 • Epimedium (Yin Yang Huo)
 • Evodia (Wu Zhu Yu)
 • Cinnamon Bark (Rou Gui)
 • Zanthoxylum (Chuan Jiao)
 • Scroll to top